Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Zdravotní matrace

Produkt?: 106
Kategorie
 • Matrace dle typusec-cz-buttonArrow
 • Matrace dle rozměr?sec-cz-buttonArrow
 • Levné matracesec-cz-buttonArrow
 • Vyprodej matracisec-cz-buttonArrow
Filtrace
Cena
ZpětCena
1999 K?
8999 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
Typ matrace
ZpětTyp matrace
 • Matrace s ta?ti?kovymi pru?inami
 • Matrace s visko pěnou
 • Matrace se studenou pěnou
 • Pěnová matrace
Rozměr matrace
ZpětRozměr matrace
 • 90x200 cm
 • 80x200 cm
 • 140x200 cm
 • 180x200 cm
 • 110x200 cm
 • 120x200 cm
 • 160x200 cm
 • 80x190 cm
Maximální nosnost
ZpětMaximální nosnost
100 kg
170 kg
Vy?ka matrace
ZpětVy?ka matrace
10
25
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Matrace SATURN SUPER+
Ak?ní cena
Ak?ní cena
od 2 699 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
5 499 K?
U?et?íte
2 800 K?

Více variant
 • Rozdílná tvrdost lo?nych ploch
 • Vysoky komfort a nosnost
 • Dobré ortopedické vlastnosti
 Matrace  FJORD 10
SCONTO Club
od 1 999 K?
Bě?ná cena
2 799 K?
U?et?íte
800 K?

Více variant
 • Vzdu?ná a hygienická
 • Masá?ní profilace
 • Vy??í st?ední tuhost
 Matrace PALAU
SCONTO Club
od 4 499 K?
Bě?ná cena
6 099 K?
U?et?íte
1 600 K?

Více variant
 • Rozdílní tvrdost lo?nych ploch
 • Pamě?ová pěna, vysoká tuhost
 • Vysoká nosnost a? do 170 kg
 Matrace  BERGEN FLEX 12
SCONTO Club
od 2 499 K?
Bě?ná cena
3 399 K?
U?et?íte
900 K?

Více variant
 • Ortopedická matrace
 • Kvalitní potah z mikrovlákna
 • Vysoká hygieni?nost l??ka
 Matrace OKTAVA
SCONTO Club
od 3 999 K?
Bě?ná cena
5 579 K?
U?et?íte
1 580 K?

Více variant
 • Rozdílná tvrdost lo?nych ploch
 • Tvrdé jádro matrace
 • Masá?ní profil
 Matrace SOL
SCONTO Club
od 5 999 K?
Bě?ná cena
8 149 K?
U?et?íte
2 150 K?

Více variant
 • Vhodná pro alergiky a astmatiky
 • 7 zón pro pohodlí celého těla
 • Doporu?ená nosnost a? 140 kg
 Matrace MASIV 24
SCONTO Club
od 6 499 K?
Bě?ná cena
8 399 K?
U?et?íte
1 900 K?

Více variant
 • Vyjime?ně tvrdá matrace
 • Rozdílná tvrdost lo?nych ploch
 • Nadstandardní vy?ka pro snaz?í vstávání
 Matrace LUND FLEX 14
SCONTO Club
od 3 999 K?
Bě?ná cena
5 499 K?
U?et?íte
1 500 K?

Více variant
 • Vzdu?ná a relaxa?ní
 • 7zónovy masá?ní profil
 • Prokrvení poko?ky
 Matrace  NARVIK MEMORY 14
SCONTO Club
od 3 999 K?
Bě?ná cena
5 299 K?
U?et?íte
1 300 K?

Více variant
 • Relaxa?ní matrace
 • Rainbow technologie
 • Prokrvení poko?ky
 Matrace CUREM H6 VELVET
Ak?ní cena
Ak?ní cena
7 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
15 999 K?
U?et?íte
8 000 K?

 • Sametově lehké le?ení
 • Ortopedické vlastnosti
 • Ni??í st?ední tuhost
 Matrace  IMPERIA
SCONTO Club
8 999 K?
Bě?ná cena
11 999 K?
U?et?íte
3 000 K?

 • Antibakteriální, vhodná pro alergiky a astmatiky
 • Excelentní vzdu?nost a prody?nost
 • Komfortní materiál se p?izp?sobí tělu
 Matrace POCKETTA
SCONTO Club
3 999 K?
Bě?ná cena
5 599 K?
U?et?íte
1 600 K?

 • Vzdu?ná a ortopedická
 • 7 zónové dokonalé p?izp?sobení
 • Vyběr ze 2 tuhostí
 Matrace MURIEL
SCONTO Club
6 499 K?
Bě?ná cena
8 649 K?
U?et?íte
2 150 K?

 • Ortopedické jádro z ta?ti?kovych pru?in
 • Nosnost a? do 140 kg
 • Pro alergiky a astmatiky
 Matrace  LUNA
SCONTO Club
7 999 K?
Bě?ná cena
10 599 K?
U?et?íte
2 600 K?

 • Vysoce komfortní a elastická
 • Dokonalé p?izp?sobení tělu
 • Pomáhá proti prole?eninám
 Matrace AMBRA
SCONTO Club
6 999 K?
Bě?ná cena
8 799 K?
U?et?íte
1 800 K?

 • Exkluzivní systém 1000 pru?in
 • Vyborné ortopedické vlastnosti
 • Maximální pocit svě?estí a vzdu?nosti
 Matrace  MEDIBLOK H3
Ak?ní cena
Ak?ní cena
3 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
6 999 K?
U?et?íte
3 000 K?

 • St?edně pevná matrace
 • Pro spánek ve v?ech polohách
 • Vyborně se p?izp?sobí tělu
 Matrace SUPRA
SCONTO Club
5 499 K?
Bě?ná cena
6 999 K?
U?et?íte
1 500 K?

 • ?eská vyroba
 • Neobsahuje lepidla
 • S podílem p?írodního oleje
 Matrace SCARLETT
SCONTO Club
5 999 K?
Bě?ná cena
7 599 K?
U?et?íte
1 600 K?

 • Pro spánek bez pocení
 • Z hybridní pěny - královny pěn
 • Masá?ní a relaxa?ní funkce
 Matrace CUREM H6 ROBUST
Ak?ní cena
Ak?ní cena
7 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
15 999 K?
U?et?íte
8 000 K?

 • Vysoká nosnost a odolnost
 • Ortopedická matrace
 • S pamě?ovou pěnou
 Matrace STRETCH MED
Ak?ní cena
Ak?ní cena
4 499 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
8 699 K?
U?et?íte
4 200 K?

 • Komfortní 7zónové pěnové jádro
 • Pomáhá ?e?it vznikající problémy s páte?í
 • Protahuje plotynky a odleh?uje páte?

Co je zdravotní matrace

Pod termínem zdravotní matrace se m??e skryvat poměrně velké mno?ství produkt?. Vět?inou to byvají matrace ortopedické, anatomicky tvarované, profilované nebo dokonce zónované. Termín zdravotní matrace je, jednodu?e ?e?eno, zast?e?ujícím pojmem pro mnoho typ? matrací.


Matrace jako takové ur?itě nelze vnímat jako zdravotní prost?edek. Nutné je ale samoz?ejmě p?iznat, ?e správně zvolená matrace svym p?sobením p?ispěje ke zkvalitnění spánku, a tedy i ke zlep?ení kvality ?ivota.

Primárně si tak mezi matracemi musíme najít ten typ, ktery nám na základě na?ich pot?eb vyhovuje. Vhodnou matrací m??e byt měk?í vyrobek z pamě?ové pěny. Pro osoby s vy??í tělesnou hmotností se zase lépe hodí matrace pru?inové s moderním systémem ta?ti?ek.

 

Matrace pro seniory

 

Specifikem jsou pak matrace pro seniory. I ty samoz?ejmě mohou byt p?i splnění ur?itych parametr? zároveň zdravotními. Matrace pro star?ího ?lověka by měla p?ispět ke zmírnění bolestí svalstva ?i kloub? a bránit vzniku prole?enin.

Sou?asně je vhodné pamatovat na to, ?e h??e pohyblivym osobám se lépe vstává z vy??ího l??ka. Proto lze jednozna?ně doporu?it nákup matrace vy??í, ne? je ta standardní. To znamená alespoň 55 cm a? 70 cm vy?ky postele od podlahy.

Stejně tak dbáme na prody?nost, matrace by měla byt kvalitně odvětratelná. Dobrou slu?bu udělá studená pěna, která je charakteristická svou pórovitostí a kvalitním odvětráváním. Kv?li zvy?enym hygienickym nárok?m navíc je ur?itě na místě, aby takováto matrace měla snadno snímatelny potah, ktery jednodu?e vypereme v pra?ce.

 

Antibakteriální matrace

 

Dal?ím druhem zdravotních matrací jsou ur?itě ty antibakteriální, tedy matrace vyrobené z materiál?, v nich? se nerozmno?ují bakterie a rozto?í. Typicky se jedná nap?íklad o latex. Vhodné jsou pro osoby trpící alergií, astmatem, pro v?echny, kte?í mají citlivou poko?ku atd.

国产精品高清视频免费