Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Rozkládací pohovky

Produkt?: 104
Kategorie
Filtrace
Barva
ZpětBarva
Cena
ZpětCena
4999 K?
41999 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
?í?ka
Zpět?í?ka
182
312
Hloubka
ZpětHloubka
56
112
?í?ka lo?né plochy
Zpět?í?ka lo?né plochy
112 cm
202 cm
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Pohovka ANGELO-SE
SCONTO Club
15 499 K?
Bě?ná cena
19 599 K?
U?et?íte
4 100 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka PORTO
Cena
16 499 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • Do men?ích místností
 • R?zné barevné varianty
 Pohovka PORTO
Cena
16 499 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • Do men?ích místností
 • R?zné barevné varianty
 Pohovka PORTO
Cena
16 499 K?

Více variant
 • Rozkládání do l??ka
 • Do men?ích místností
 • R?zné barevné varianty
 Pohovka  NINA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
7 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
13 499 K?
U?et?íte
5 500 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Pota?ená záda
 • Kombinace textilní k??i a hladké tkaniny
 Pohovka AMARO
SCONTO Club
9 999 K?
Bě?ná cena
12 999 K?
U?et?íte
3 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Elegantní design
 • D?evěné no?ky
 Pohovka  NUKA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
9 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
16 999 K?
U?et?íte
7 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Plastové no?ky
 Pohovka  LINCOLN
SCONTO Club
17 999 K?
Bě?ná cena
22 999 K?
U?et?íte
5 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pol?tá?e sou?ástí
 Pohovka  MEDINA
SCONTO Club
9 999 K?
Bě?ná cena
12 999 K?
U?et?íte
3 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • D?evěné no?ky
 Pohovka DELUXE
SCONTO Club
17 999 K?
Bě?ná cena
22 899 K?
U?et?íte
4 900 K?

 • Elegantní pohovka
 • Odolné mikrovlákno
 • Rozkládání do l??ka
 Pohovka  DUETT
SCONTO Club
15 999 K?
Bě?ná cena
19 799 K?
U?et?íte
3 800 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka  BELISSA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
8 499 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
14 299 K?
U?et?íte
5 800 K?

 • Rozkládání na l??ko
 • úlo?ny prostor
 • V?etně dekora?ních pol?tá?k?
 Pohovka ROCCO
SCONTO Club
8 999 K?
Bě?ná cena
12 199 K?
U?et?íte
3 200 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Dekora?ní pol?tá?ky sou?ástí
 Pohovka  ROMA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
6 499 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
10 999 K?
U?et?íte
4 500 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Ideální do men?ích prostor
 • Potah z ploché tkaniny
 Pohovka  MALMO
SCONTO Club
17 999 K?
Bě?ná cena
22 999 K?
U?et?íte
5 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka  ETRO
SCONTO Club
12 999 K?
Bě?ná cena
16 949 K?
U?et?íte
3 950 K?

 • Pota?ená záda
 • Rozkládání do l??ka
 • Materiál z ploché tkaniny
 Ko?ená pohovka FIORD
SCONTO Club
29 999 K?
Bě?ná cena
37 999 K?
U?et?íte
8 000 K?

 • Pravá k??e
 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 Pohovka ROSA
SCONTO Club
14 999 K?
Bě?ná cena
19 999 K?
U?et?íte
5 000 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Odolny materiál
 • Do men?ích domácností
 Pohovka SCARLETT MINI
Cena
16 499 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Kompaktní rozměry
 • Kvalitní a odolná tkanina
 Pohovka SKY
Cena
41 999 K?

 • Kompaktní rozměry
 • Belgicky systém rozkladu
 • Ocelová konstrukce l??ka
 Pohovka CARMEL
Cena
16 299 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka SWEET
SCONTO Club
14 999 K?
Bě?ná cena
19 299 K?
U?et?íte
4 300 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Kovové no?ky
 Pohovka LAMA
Ak?ní cena
Ak?ní cena
4 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
11 699 K?
U?et?íte
6 700 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • Do men?ích interiér?
 • Bytelná konstrukce
 Pohovka  ROSE
Ak?ní cena
Ak?ní cena
8 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
18 199 K?
U?et?íte
9 200 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Pota?ená záda
 Pohovka ARRAS
Ak?ní cena
Ak?ní cena
6 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
15 099 K?
U?et?íte
8 100 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • Odnímatelné podru?ky
 XXL pohovka FAMILY
Ak?ní cena
Ak?ní cena
11 999 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
28 299 K?
U?et?íte
16 300 K?

 • Rozkládání do l??ka
 • úlo?ny prostor
 • V?etně pol?tá?k?

K ?emu slou?í rozkládací pohovky

Rozkládací pohovky najdou vyu?ití v pokojích pro hosty, obyvacích pokojích, studentskych pokojí?cích i startovacích bytech. Zaberou toti? minimum prostoru, ale poskytnou hned dvojí u?itek. P?vodní sedací souprava vhodná k odpo?inku se po rozlo?ení promění v plnohodnotné l??ko. Vhodné mohou byt tyto moderní rozkládací seda?ky pro náv?těvy nebo na stálé spaní tam, kde nedostatek místa jednodu?e jiné ?e?ení nedovoluje.

Nejbě?něj?í systémy rozkládání

 Podle toho, o ktery konkrétní model se jedná, se m??eme setkat s celou ?adou r?znych rozkládacích mechanism?. Velmi jednoduchym zp?sobem je rozlo?ení zvané Click Clack nebo sklopení zadní ?ásti pohovky. Vhodné jsou oba systémy ale spí?e pro p?íle?itostné spaní.

Plnohodnotné l??ko vzniká tam, kde máme matraci jako sou?ást pohovky. A? u? v provedení, kdy je matrace integrovaná uvnit? sedací soupravy anebo tam, kde jsou dvě na sobě. Na těch m??ete spát i nastálo, jestli?e nemáte zatím k dispozici klasickou postel, kvalitní matrace je toti? jednozna?ně pro zdravy dlouhodoby spánek nejvhodněj?í.

Jedním z prvních takto u?ívanych typ? konstrukcí byly vysouvací zásuvky s rozkladem. Z útrob gau?e sta?í jednodu?e vysunout pot?ebnou ?ást matrace, která doplní p?vodní plochu na sezení do rozměr? l??ka. Stále se tyto verze objevují a p?íle?itostně se na ní dob?e vyspíte, ov?em pozor, samoz?ejmě jen tehdy, kdy? seda?ka není prosezená a celá plocha je je?tě rovná.

 

Jak snadno pohovku rozlo?it?

 I kdy? plánujete pohovku rozkládat jen p?íle?itostně, ur?itě se vyplatí u?et?it si práci a zvolit mechanismus, se kterym bude manipulace co nejjednodu??í. V tomto směru je jednozna?ně nejlep?í citovany systém Click Clack.

L??ko do po?adované podoby upravíte jednoduchym odji?těním západky, která vám následně dovolí sklopit zádovou opěrku do vodorovné polohy tak, aby navazovala na sedák. Podobně funguje systém se sklopnymi zády. Jednodu?e se vyu?ije plocha sedáku i zádová opěrka. Av?ak cely systém je u? naopak poměrně náro?ny na uvedení do ?ádoucí podoby. A to u? jen z toho d?vodu, ?e bě?ně pohovku míváme p?isunutou ke zdi, tak?e kdy? pot?ebujeme lo?nou plochu, bude nutné celou seda?ku odsunout. Co? zpravidla v jednom ?lověku nezvládnete.

国产精品高清视频免费