Ná? sortiment

PRAVIDLA AKCE

A? 50% NA ZAHRADNí NáBYTEK


1. Sleva m??e byt uplatněna ve dnech 30.3. – 10.5. 2020


2. Sleva se vztahuje pouze na zahradní nábytek.


3. Slevy jsou ji? nastavené na vybraném zbo?í formou ak?ní ceny. Sleva byla po?ítána z bě?né ceny


4. Slevu nelze uplatnit p?i doplácení zbo?í zakoupeného 29. 3. 2020 a d?íve.


5. Slevu je nutné ?erpat pouze ve dnech platnosti akce. Pozděj?í uplatnění slevy nebudou akceptována.


6. Akce nem??e byt kombinována s jinymi marketingovymi akcemi spole?nosti Sconto Nábytek.

KATEGORIE

国产精品高清视频免费