Ná? sortiment
Kategorie
Filtrace

Matrace 160x200

Produkt?: 2
Kategorie
 • Matrace dle typusec-cz-buttonArrow
 • Matrace dle rozměr?sec-cz-buttonArrow
 • Levné matracesec-cz-buttonArrow
 • Vyprodej matracisec-cz-buttonArrow

St?ední matrace pro páry


 • Prost?ední rozměr dvoul??ka 


 • Nabízí dost prostoru pro dva


 • Zároveň u?et?í místo v men?ích lo?nicíchFiltrace
Cena
ZpětCena
4899 K?
4899 K?
Akce / vyprodej
ZpětAkce / vyprodej
 • Vyprodej
 • Akce
Vy?ka matrace
ZpětVy?ka matrace
19
19
?azení
Zpět?azení
 • Obnovit v?e
 Matrace SATURN SUPER+
Ak?ní cena
Ak?ní cena
4 899 K?
P?vodní cena
P?vodní cena
9 899 K?
U?et?íte
5 000 K?

Více variant
 • Rozdílná tvrdost lo?nych ploch
 • Vysoky komfort a nosnost
 • Dobré ortopedické vlastnosti

V?E O ROZMěRU 160X200 CM

 • Matrace 160x200 u? svym rozměrem na rozdíl od men?ího sourozence s ?í?kou 140 cm opravu p?ipomíná spí?e dvoul??ko ne? jednol??ko. Pokud vybíráte matraci pro dvě osoby, je rozměr 160x200 jistě tou správnou volbou. Neposkytuje sice tolik prostoru jako rozměr 180x200, jedná se ale o standardní dvoul??ko, které vět?ině pár?m pro pohodlny spánek posta?í. 


 • Rozměr 160x200 je ur?eny do man?elskych postelí s rozměrem lo?né plochy 160x200 cm. Krom ?í?ky a délky je pot?eba zvá?it i vy?ku matrace a hloubku zapu?tění v rámu postele. Matrace by měla byt v posteli zapu?těná p?ibli?ně do ?tvrtiny své vy?ky. Pokud by byla matrace k zapu?tění moc vysoká, mohla by z rámu vypadávat, pokud naopak, mohla by se v rámu utopit. Pokud si tedy vyberete matrace s vy?kou 20 cm, měla by hloubka zapu?tění matrace byt p?ibli?ně 5 cm.


 • Vyhodou men?ího rozměru je samoz?ejmě také mo?nost u?et?it pot?ebné centimetry v men?ích lo?nicích. Mnohdy rozhodují, o tom, zda se l??ko do pokoje vejde nebo zda bude mo?né kolem něj pohodlně projít. 


 • Dal?í vyhodou je také p?íznivěj?í cena, která se odvíjí od men?ího mno?ství pou?itého materiálu. A vy tak budete moci u?et?ené peníze vyu?ít nap?íklad na nákup no?ního stolku nebo dal?ího vybavení lo?nice. 

国产精品高清视频免费