Ná? sortiment

Osobní odběr


Zbo?í si m??ete ZDARMA vyzvednout na jedné z na?ich 8 prodejen Sconto Nábytek - sta?í najít místo ozna?ené jako "vydej zbo?í". Zbo?í si m??ete vyzvednout a? po jeho úplném zaplacení. V p?ípadě platby p?edem uka?te prosím pracovníkovi vydeje zbo?í va?i kupní smlouvu a zbo?í vám bude okam?itě vydáno. V p?ípadě, ?e zbo?í nemáte zcela zaplacené, uhra?te prosím p?ed samotnym odběrem doplatek kupní ceny na pokladně obchodního domu.

P?epravní slu?ba Sconto

  • Profesionální zabezpe?ení zbo?í proti po?kození p?i p?epravě

  • Odborná manipulace s nábytkem

  • Uvedené ceny platí pro dopravu STANDARD: doru?ení p?ed první uzamykatelné dve?e, vykládka zbo?í m??e vy?adovat asistenci p?íjemce.

  • Uvedené ceny jsou v?etně DPH a platí pouze pro objednávky na e-shopu v mno?ství obvyklém pro domácnost.

Ceník dopravy zbo?í:

Cena zbo?í do            Cena dopravy
1.999,-199,-
2.999,- 299,-
4.999,- 499,-
7.999,- 599,-
9.999,-749,-
14.999,- 949,-
19.999,- 1.199,-
29.999,- 1.349,-
39.999,- 1.499,-
od 40.000,- 1.699,-

Vynos do patra, montá? nábytku


P?epravní slu?ba dodává zbo?í p?ed první uzamykatelné dve?e budovy na adrese, která byla dohodnuta jako místo dodání. Vylo?ení zbo?í m??e vy?adovat pomoc p?íjemce. Podmínky p?ípadného vynosu zbo?í do patra nebo jeho následné montá?e je t?eba v?dy domluvit p?edem.


1. Nákup na e-shopu 

Pro objednání vynosu a montá?e m??ete pou?ít tyto zp?soby: 

  • Napsat ihned po nákupu na email zákaznické podpory info@sconto.cz - s uvedením ?ísla objednávky
  • Zavolat na zákaznickou linku: po-pá 8.00 – 19.00 a so-ne 8.00 - 16.00, tel: 225 510 000


2. Nákup na obchodním domě

  • Poté, co nakoupíte, vyhledejte okénko, p?ípadně místnost, nadepsanou "Doprava a montá?"
  • Tam si m??ete objednat dopravu, vynos a montá?
国产精品高清视频免费